1. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca igra se u 3 sportske dvorane u svakoj s 3 igrališta za mini i super mini rukomet.
 2. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEČAKE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:
 • u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dubovac u Karlovcu, Primorska ulica br. 9;
 • u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1.
 1. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:
 • u Sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, Ulica Bartola Kašića bb;
 • u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dubovac u Karlovcu, Primorska ulica br. 9.
 1. Završnice Deventnaestog Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEČAKE i DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igraju se:
 • u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1.
 1. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca igra se po grupama. U grupi razigravaju 4 (četiri) ekipe za poredak. Broj grupa ograničava se na najviše 15 (petnaest) - NOVINA ZA 2019. GOD.
 2. Prva i drugo plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta –VELIKO FINALE.
 3. Treće i četvrto plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta –MALO FINALE
 4. Najava ekipa za odigravanje kao i postignuti rezultati objavljivati će se razglasom, a biti će postavljeni i informativni punktovi.
 5. Za cijelo vrijeme održavanja prvenstva u dvorani će svirati tiha glazba preko razglasa.
 6. Presvlačenje ekipa u pravilu će biti na tribinama u športskoj dvorani, ali po potrebi mogu se koristiti i svlačionice.
 7. Za sve nestale stvari od sudionika prvenstva, organizator turnira RK Š.R. Karlovac ne odgovara.
 8. Na turniru će biti osigurana zdravstvena služba u svim sportskim dvoranama.
 9. RK Škola Rukometa Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku informatičku obradu podataka.
 10. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku svečano otvorenje i zatvaranje međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca, na kome bi trebali sudjelovati svi sudionici međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca.
 11. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, prije zatvaranja međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca, osigurava o svom trošku jednog zabavljača u trajanju od 15 minuta za sve sudionike prvenstva - NOVINA ZA 2019. GOD.
 12. Sve informacije u svezi DEVETNAESTOG MEĐUNARODNOG OTVORENOG PRVENSTVA KARLOVCA u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u Karlovcu, biti će objavljene na internetskoj stranici RK Š.R. Karlovac pod nazivom: rskkarlovac.blog.hr (nije potrebno upisivati ispred naziva www) - NOVINA ZA 2019. GOD.
 13. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku, VIP salon u športskoj dvorani samo za voditelje ekipa i trenere, te predstavnike HRS-a, predstavnike sredstava priopćavanja i goste RK Š.R. Karlovac.
 14. Kotizacija prvenstva je u kunskoj protuvrijednosti od 100 EUR-a za jednu ekipu. Kotizacija se plaća na ŽR – IBAN Hr 3924000081110334978 RK RK Š.R. Karlovac, kod Karlovačke banke Karlovac d.d. - MB – 4699815 – OIB - 30125201508.
 15. U kotizaciju je uračunato 12 majica po ekipi, posebno dizajniranih za Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca u mini i super mini rukometu i medalje za sve sudionike prvenstva.
 16. Organizator turnira, osigurao je nagrade za najuspješnije ekipe i pojedince i to:
  1. Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  2. Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  3. Medalje po 12 komada (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  4. Plakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  5. Plakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  6. Plakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  7. Plakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  8. Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  9. Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  10. Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca VELIKOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  11. Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca MALOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  12. Nagradu u vrijednosti 800,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, nagradu u vrijednosti 480,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i nagradu u vrijednosti 320,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  13. Nagradu u vrijednosti 480,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, nagradu u vrijednosti 320,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i nagradu u vrijednosti 160,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci

 


Počasni pokrovitelj

počasni pokrovitelj

Zlatni sponzori

euroherc

aks

kaba

mladost

grad karlovac

autotransport

cetina

kaportal

Klub

RUKOMETNI KLUB
ŠKOLA RUKOMETA KARLOVAC

Pročitajte više

Kontakt

Adresa: Rakovac 1, 47000 Karlovac

Telefon: 099 214 90 55; 099 214 90 56

Email: mdjani12@gmail.com
tanja.rasic55@gmail.com

Informacije

Želiš biti dio našega tima?
Pridruži nam se!
Info