1. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca igra se u 3 sportske dvorane u svakoj s 3 igrališta za mini i super mini rukomet.
 2. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEČAKE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:
 • u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dubovac u Karlovcu, Primorska ulica br. 9;
 • u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1.
 1. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:
 • u Sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, Ulica Bartola Kašića bb;
 • u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dubovac u Karlovcu, Primorska ulica br. 9.
 1. Završnice Deventnaestog Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEČAKE i DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igraju se:
 • u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1.
 1. Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca igra se po grupama. U grupi razigravaju 4 (četiri) ekipe za poredak. Broj grupa ograničava se na najviše 15 (petnaest) - NOVINA ZA 2019. GOD.
 2. Prva i drugo plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta –VELIKO FINALE.
 3. Treće i četvrto plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta –MALO FINALE
 4. Najava ekipa za odigravanje kao i postignuti rezultati objavljivati će se razglasom, a biti će postavljeni i informativni punktovi.
 5. Za cijelo vrijeme održavanja prvenstva u dvorani će svirati tiha glazba preko razglasa.
 6. Presvlačenje ekipa u pravilu će biti na tribinama u športskoj dvorani, ali po potrebi mogu se koristiti i svlačionice.
 7. Za sve nestale stvari od sudionika prvenstva, organizator turnira RK Š.R. Karlovac ne odgovara.
 8. Na turniru će biti osigurana zdravstvena služba u svim sportskim dvoranama.
 9. RK Škola Rukometa Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku informatičku obradu podataka.
 10. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku svečano otvorenje i zatvaranje međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca, na kome bi trebali sudjelovati svi sudionici međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca.
 11. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, prije zatvaranja međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca, osigurava o svom trošku jednog zabavljača u trajanju od 15 minuta za sve sudionike prvenstva - NOVINA ZA 2019. GOD.
 12. Sve informacije u svezi DEVETNAESTOG MEĐUNARODNOG OTVORENOG PRVENSTVA KARLOVCA u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u Karlovcu, biti će objavljene na internetskoj stranici RK Š.R. Karlovac pod nazivom: rskkarlovac.blog.hr (nije potrebno upisivati ispred naziva www) - NOVINA ZA 2019. GOD.
 13. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku, VIP salon u športskoj dvorani samo za voditelje ekipa i trenere, te predstavnike HRS-a, predstavnike sredstava priopćavanja i goste RK Š.R. Karlovac.
 14. Kotizacija prvenstva je u kunskoj protuvrijednosti od 100 EUR-a za jednu ekipu. Kotizacija se plaća na ŽR – IBAN Hr 3924000081110334978 RK RK Š.R. Karlovac, kod Karlovačke banke Karlovac d.d. - MB – 4699815 – OIB - 30125201508.
 15. U kotizaciju je uračunato 12 majica po ekipi, posebno dizajniranih za Devetnaesto Međunardno Otvoreno Prvenstvo Karlovca u mini i super mini rukometu i medalje za sve sudionike prvenstva.
 16. Organizator turnira, osigurao je nagrade za najuspješnije ekipe i pojedince i to:
  1. Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  2. Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  3. Medalje po 12 komada (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  4. Plakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  5. Plakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  6. Plakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  7. Plakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  8. Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  9. Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  10. Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca VELIKOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  11. Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca MALOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  12. Nagradu u vrijednosti 800,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, nagradu u vrijednosti 480,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i nagradu u vrijednosti 320,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci
  13. Nagradu u vrijednosti 480,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, nagradu u vrijednosti 320,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i nagradu u vrijednosti 160,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:
   • Mini rukomet - 2008. godište - djevojčice
   • Mini rukomet - 2008. godište - dječaci
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet A- 2009. godište - dječaci
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - djevojčice
   • Super mini rukomet B- 2010. godište - dječaci

 


Raspored natjecanja

raspored

Upis u školu rukometa

plakat

Počasni pokrovitelj

počasni pokrovitelj

Sponzori

kazupKarlovac logo vert

kaba

lana logo

kordun logo

arkada

autotransport

semafor logo

 wienerberger

ceste logo

mobilita

georad logoppk logo

ab logo

euroherc rips

niskogradnja logo ena logo

comel  meznar

 adria sport logo

sport 21

zakradio mreznica

radio karlovackaportal kas

Večernji list Logo karlovacki tjednik

trend logo  sptv logo

Klub

RUKOMETNI KLUB
ŠKOLA RUKOMETA KARLOVAC

Pročitajte više

Kontakt

Adresa: Rakovac 1, 47000 Karlovac

Telefon: 099 214 90 55; 099 214 90 56

Email: mdjani12@gmail.com
tanja.rasic55@gmail.com

Informacije

Želiš biti dio našega tima?
Pridruži nam se!
Info

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva pregledavanja.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.