0 Dana 0 Sati 0 Minuta 0 Sekundi

DO POČETKA 20. MEĐUNARODNOG OTVORENOG PRVENSTVA KARLOVCA U MINI I SUPER MINI RUKOMETU ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE ROĐENE 2011., 2012., 2013. I 2014. GODINE

 1. Dvadeseto Međunarodno Otvoreno Prvenstvo Karlovca igra se u 3 sportske dvorane u svakoj s 3 igrališta za mini i super mini rukomet.

 2. Dvadeseto Međunarodno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEČAKE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:

 1. u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dubovac u Karlovcu, Primorska ulica br. 9;

 2. u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1

 1. Dvadeseto Međunarodno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:

 1. u Sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, Ulica Bartola Kašića bb;

 2. u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dubovac u Karlovcu, Primorska ulica br. 9.

 1. Završnica Dvadeseto Međunarodno Otvoreno Prvenstvo Karlovca za DJEČAKE i DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igra se:

 1. u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1.

 1. Dvadeseto Međunarodno Otvoreno Prvenstvo Karlovca igra se po grupama. U grupi razigravaju 4 (četiri) ekipe za poredak. Broj grupa ograničava se na najviše 15 (petnaest) - NOVINA ZA 2022. GOD.

 2. Prva i drugo plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta – VELIKO FINALE .

 3. Treće i četvrto plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta – MALO FINALE

 4. Najava ekipa za odigravanje kao i postignuti rezultati objavljivati će se razglasom, a biti će postavljeni i informativni punktovi.

 5. Za cijelo vrijeme održavanja prvenstva u dvorani će svirati tiha glazba preko razglasa.

 6. Presvlačenje ekipa u pravilu će biti na tribinama u športskoj dvorani, ali po potrebi mogu se koristiti i svlačionice.

 7. Za sve nestale stvari od sudionika prvenstva, organizator turnira RK Š.R. Karlovac ne odgovara.

 8. Na turniru će biti osigurana zdravstvena služba u svim sportskim dvoranama.

 9. RK Š.R, Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku informatičku obradu podataka.

 10. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku svečano otvorenje i zatvaranje međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca, na kome bi trebali sudjelovati svi sudionici međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca .

 11. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, prije zatvaranja međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca, osigurava o svom trošku jednog zabavljača u trajanju od 15 minuta za sve sudionike prvenstva - NOVINA ZA 2022. GOD.

 12. Sve informacije u svezi DVADESETOG MEĐUNARODNOG OTVORENOG PRVENSTVA KARLOVCA u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u Karlovcu, biti će objavljene na internetskoj stranici RK Š.R. Karlovac pod nazivom: rskkarlovac.blog.hr (nije potrebno upisivati ispred naziva www) - NOVINA ZA 2022. GOD.

 13. RK Š.R. Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku, VIP salon u športskoj dvorani samo za voditelje ekipa i trenere, te predstavnike HRS-a, predstavnike sredstava priopćavanja i goste RK Š.R. Karlovac.

 14. Kotizacija prvenstva je u kunskoj protuvrijednosti od 100 EUR-a za jednu ekipu. Kotizacija se plaća na ŽR – IBAN HR 3924000081110334978 RK Š.R. Karlovac, kod Karlovačke banke Karlovac d.d. - MB – 4699815 – OIB - 30125201508 .

 15. U kotizaciju je uračunato 12 majica po ekipi, posebno dizajniranih za Dvadeseto Međunarodno Otvoreno Prvenstvo Karlovca u mini i super mini rukometu i medalje za sve sudionike prvenstva.

 16. Organizator turnira, osigurao je nagrade za najuspješnije ekipe i pojedince i to:

 1. Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište – djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište – djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište – djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Medalje po 12 komada (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište – djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište – djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište – djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Plakate po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Plakate po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište – dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Plakate po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište – djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Plakate po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet – 2013,. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca VELIKOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca MALOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište – dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Nagradu u vrijednosti 800,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, nagradu u vrijednosti 480,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i nagradu u vrijednosti 320,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2012. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2012. godište – dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci

 1. Nagradu u vrijednosti 480,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, nagradu u vrijednosti 320,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i nagradu u vrijednosti 160,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Mini rukomet - 2011. godište - djevojčice

 • Mini rukomet - 2011. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2013. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2013. godište - dječaci

 • Super mini rukomet - 2014. godište - djevojčice

 • Super mini rukomet - 2014. godište - dječaci


Važni dokumenti

Počasni pokrovitelji 20. međunarodnog otvorenog prvenstva

Raspored natjecanja

raspored

Upis u školu rukometa

plakat

Klub

RUKOMETNI KLUB
ŠKOLA RUKOMETA KARLOVAC

Pročitajte više

Kontakt

Adresa: Rakovac 1, 47000 Karlovac

Telefon: 099 214 90 55; 099 214 90 56

Email: mdjani12@gmail.com
tanja.rasic55@gmail.com

Informacije

Želiš biti dio našega tima?
Pridruži nam se!
Info

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva pregledavanja.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.